Dopady Covid 19 na technické profese

Milí přátelé, 

právě probíhá výzkum IDU, VŠE a DAMU pod názvem „Dopady koronaviru na kulturní sektor“. 

Je skvělé, že výzkum je komplexní a zaměřuje se nejen na umělecké, ale také na !!! technické !!!  a další neumělecké profese v oblasti kultury.

Zveme vás, abyste se do výzkumu zapojili prostřednictví dotazníku.

POZOR!!! Uzávěrka dotazníku je již tuto středu 22.4. o půlnoci! 

Do výzkumu se můžete zapojit i vy, ať už jste organizace nebo jednotlivci, a to prostřednicvím tohoto dotazníku:
POZOR!!! Uzávěrka dotazníku je již tuto středu 22.4. o půlnoci! 

2020-04/gk8b8228web