Produkční skupina ART GATE z.s.
Ostrovského 253/3
150 00 Praha 5
Czech Republic
www.art-gate.cz

IČ: 07869452
číslo účtu: 354554/5500
IBAN: CZ97 5500 0000 0000 0035 4554
BIC: RZBCCZPP

Barbora Maksymovová
+420 777 218 331
produkce@art-gate.cz

Dagmar Kantorková
+420 777 760 766
kantorkova@art-gate.cz