Produkční skupina ART GATE zahájila s techniky diskuzi o Statusu umělce

V pondělí 21. listopadu Produkční skupina ART GATE z. s. uspořádala networkingové setkání techniků a produkčních v živé kultuře. Akce se konala na půdě CAMP: Centrum architektury a městského plánování. Hlavními tématy setkání bylo oficiální představení online sčítání techniků a produkčních, které aktuálně probíhá a Status umělce. Tato nová legislativa by měla v budoucnu narovnat pracovně-právní a sociální pozici uměleckých profesí.

„ART GATE dlouhodobě usiluje o to, aby technické profese byly součástí zmiňované nové legislativy. Nicméně si myslíme, že už samotná definice je zavádějící, raději bychom pracovali s termínem kreativní pracovník, což je mnohem srozumitelnější, i ve vztahu k technikům,“ vysvětlila na setkání Dagmar Kantorková, ředitelka ART GATE.


K tématu Statusu umělce přišly s techniky a produkčními diskutovat také Zuzana Zahradníčková, ředitelka odboru umění, knihoven a kreativních odvětví MK ČR, Eva Kejkrtová Měřičková, výkonná ředitelka Asociace profesionálních divadel a Martina Hájková z organizace CzechMobilitiInfo.cz.
„Chceme, aby v rámci ART GATE vznikla pracovní skupina složená z profesionálních techniků, kteří společně připraví soubor opatření, které by měly v budoucnu narovnat pracovně-právní a sociální postavení technických profesí. ART GATE je následně předloží Ministerstvu kultury ČR,“ řekla Kantorková.


Na setkání také Produkční skupina ART GATE oficiálně představila online sčítání technických profesí a produkčních v živé kultuře, včetně promo videa, které propaguje důležitost sčítání. Cílem sčítání je zmapovat segment technických a produkčních pracovníků v živém umění a následně s daty pracovat při plánování podpůrných programů. Data by také měla sloužit pro vznik nové legislativy spojené se Statusem umělce.


Online sčítání probíhá online do prosince 2022. Sčítání je dobrovolné a není k němu třeba registrace. Stačí vyplnit jednoduchý formulář zde. (pozn. již ukončeno)
Sčítání techniků a produkčních je součástí projektu Podpora výzkumných projektů k problematice Status umělce a internacionalizace, který pro Ministerstvo kultury ČR realizuje Produkční skupina ART GATE z.s.

Stream ze setkání můžete sledovat zde.