jsme ART GATE

O projektu

Program ART GATE behind the scenes iniciovala a v letech 2016 – 2019 provozovala kulturní neziskovka Nová síť. Od ledna 2020 přešel pod kulturní neziskovku Produkční skupina ART GATE z.s.

Vzdělávací program vychází z dlouhodobého monitoringu českých regionů a konzultační činnosti, kde se setrvale objevuje jeden a tentýž problém – nedostatek pracovníků v místní kultuře, kteří by měli osvojené základní dovednosti v technice (světlo, zvuk, video, podia), ať už se jedná o live akce, koncerty, divadla, besídky apod. Chybí zde systematické praktické vzdělávání v technických dovednostech základního stupně, bez nutnosti studia na akademické půdě.

Tým lektorů ART GATE v čele s Petrem Voříškem (světlo a video), Janem Dubnem (zvuk) Dagmar Kantorkovou (produkce) a Adrianou Světlíkovou (plánování kulturních akcí) otevřel v říjnu 2016 třídenní kurz Technické dovednosti: zvuk, světlo, video (a následně navazující workshopy), jejichž cílem je zájemce o toto odvětví systematicky vzdělávat – ti nabyté zkušenosti zúročí buď na amatérské úrovni (pořádání sousedských slavností, besídek, ozvučení kapely) nebo poslouží jako start pro jejich budoucí kariéru (absolventi SŠ, učebních oborů i techničtí nadšenci).

Pro ty, kteří se zvuku chtějí věnovat do hloubky, připravuje ART GATE workshop Live zvučení. Dvoudenní setkání je čistě praktické, účastníci si mimo jiné vyzkouší i nazvučení živé kapely.

Při workshopu Světlo pro pokročilé se účastníci věnují programování světel, řídícím protololům, síťování a propojování světla a videa.

Od listopadu 2018 přibyl workshop Základy střihu videa, který provádí účasníky základy zpracování videa.

Od roku 2022 jsou v nabídce také kurzy Programování osvětlovacích pultů pro začátečníky a pro pokročilé.

Workshopy ART GATE Masterclass dávají nakouknout pod ruce těch největších odborníků u nás i ve světě. Naposledy třeba špičce v oblasti světlové virtuální reality Shannonu Harveyovi. Ten krom jiného vede týmy zabývající se uplatněním technologií, automatizací, médii, previzualizací a světelnou integrací. V roce 2023 ART GATE do Prahy přivezl Novozélanďana Stuarta Fostera, významného představitele současné vitruální reality.

ART GATE připravuje i workshopy na míru – jejich obsah vychází z konkrétních přání a potřeb toho, kdo si je objedná.

Platforma ART GATE

O platformě

Platforma je spolkem umělecko-technického personálu. Zvukaři, osvětlovači, zvukoví a světelní designéři, technici, riggeři, video technici a produkční v živé kultuře. Platformu založila produkční skupina ART GATE, která se tímto krokem snaží reagovat na aktuální situaci v oboru technických profesionálů a produkčních v živé kultuře.

Platforma byla založena v listopadu 2021. Jejím posláním je hájit zájmy technických pracovníků a produkčních v živé kultuře směrem k veřejnosti i státním institucím.

Chceme edukovat o práci technických profesionálů a produkčních. Snažíme se rozvíjet komunikaci a vzdělávání.

Pořádáme oborová a networkingová setkání. Naší snahou je otevřený dialog na předem zvolené téma, sdílení a výměna zkušeností.

Činnost platformy

Zastupování členů při jednání s vládou

Zastupujeme zájmy členů formou jednání s dalšími profesními asociacemi, organizacemi a orgány veřejné správy.
Vyjadřujeme se k platným a připravovaným právním normám týkajících se zainteresovaných odvětví a spolupracujeme na přípravě jejich novelizací.
Poskytujeme poradenství a ochranu členů v pracovněprávní oblasti.

Vzdělávání

Zvyšujeme kvalifikaci a dovednosti technických pracovníků a produkčních formou kurzů, workshopů a dalších vzdělávacích akcí.

Konzultace a networking

Navazujeme a rozvíjíme kontakty mezi techniky a produkčními, organizujeme networkingová setkání, spolupracujeme s mezinárodními organizacemi stejného či podobného zaměření.

Abychom obor technických profesionálů a produkčních přiblížili veřejnosti a státním organizacím, vytvořili jsme kampaň s názvem Ti, co nejsou vidět. Součástí kampaně je video spot se stejným názvem. Video by mělo pokořit mýtus, že v kultuře pracují „jen umělci“ a ukázat, že technici a produkční mají neoddiskutovatelný podíl na umělecké produkci.

Na video se můžete podívat zde:

Dlouhá verze

Přehrát video
Režie a koncepce videa: Jiří Šimek
Animace: Magda Hejzlarová
Vyrobila: Produkční skupina ART GATE z.s., 2021
Partneři: Ministerstvo kultury ČR a Magistrát hlavního města Praha

Krátká verze

Přehrát video

Partneři

Projekt finančně podpořili

Partneři workshopů

Projekt dále podpořili