Kick-off Platformy Art Gate na podporu technických profesí a produkčních v kultuře v Paláci Akropolis

V pondělí 8. 11. 2021 od 17 hodin bude v Paláci Akropolis v Praze oficiálně představena nová nezávislá Platforma ART GATE na podporu technických pracovníků a produkčních v živé kultuře. Moderátorem akce bude Mario Kubaš.

ART GATE se vedle vzdělávací činnosti snaží reagovat na aktuální situace v oboru (koronavirová krize, lockdown, vládní restrikce v oblasti živého umění), pojmenovat problémy a iniciovat řešení.

S probíhající krizí se ukázalo, že obor prošel významnými ztrátami (rekvalifikace profesionálů do jiných sektorů, zánik subjektů atd.) a vyvstaly i další nedostatky (finanční podhodnocení, přetěžování pracovníků, rizikové pracovní prostředí, odpovědnost za techniku a s tím spojené vysoké částky za pojištění odpovědnosti za škodu pro OSVČ, chybí standardy k profesím, tarifní sazby, vzdělávání atd).

Proto bude 8. 11. 2021 od 17 hodin v Paláci Akropolis v Praze oficiálně představena nová nezávislá Platforma ART GATE na podporu technických pracovníků a produkčních v živé kultuře.

Cílem platformy bude zastupovat zájmy zmíněných profesí a komunikace se státními institucemi. Další činností bude vytvoření online databáze technických profesí a produkčních pro zprostředkování kontaktů a poskytnutí nabídky a poptávky.

Součástí akce bude první veřejná projekce promo videa, které přibližuje práci a důležitost zmíněných profesí široké veřejnosti i státním subjektům a propaguje je s mottem Ti, co „nejsou“ vidět.

Přijďte podpořit techniky a produkční v živé kultuře! Těšíme se na Vás.