Produkční skupina ART GATE zakládá Platformu ART GATE na podporu technických profesí a produkčních v živé kultuře

V pondělí 8. 11. 2021 byla v Paláci Akropolis v Praze oficiálně představena nová nezávislá Platforma ART GATE na podporu technických pracovníků a produkčních v živé kultuře. Moderátorem akce byl Mario Kubaš. Platformu založila produkční skupina ART GATE, která se tímto krokem snaží reagovat na aktuální situaci v oboru technických profesionálů a produkčních v živé kultuře. Součástí akce byla premiéra videa, která přibližuje práci a důležitost technických profesí a produkčních široké veřejnosti i státním subjektům a propaguje je s mottem Ti, co „nejsou“ vidět.

„Rozhodli jsme se pro vznik nezávislé Platformy ART GATE, která bude zahrnovat techniky a produkční zejména v živé kultuře. Je zřetelné, že v rámci tohoto personálně rozptýleného odvětví neexistuje subjekt, který by zastupoval zájmy zmíněných profesí a komunikaci se státními institucemi. Založením Platformy ART GATE se snažíme reagovat na aktuální situace v oboru – koronavirová krize, lockdown a vládní restrikce v oblasti živého umění,“ uvádí jeden z důvodů vzniku platformy Dagmar Kantorková, spoluzakladatelka a ředitelka ART GATE behind the scenes.
S probíhající krizí se ukázalo, že sektor prošel velkými ztrátami (rekvalifikace profesionálů do jiných oblastí, zánik subjektů atd.) a vyvstaly i další nedostatky (finanční podhodnocení, přetěžování pracovníků, rizikové pracovní prostředí, odpovědnost za techniku a s tím spojené vysoké částky za pojištění odpovědnosti za škodu (pro OSVČ), chybí standardy k profesím, neexistující tarifní sazby, atd).
Dalším z cílů Platformy ART GATE bude také posílit vnímání odborné (především státní instituce, zřizovatelé kulturních subjektů atd.) i laické veřejnosti o práci technických profesí a produkčních v živé kultuře. Vzniklo proto video, které propaguje práci zmíněných profesí. „Video by mělo pokořit mýtus, že v kultuře pracují „jen umělci“ a ukázat, že být technikem v oblasti živého umění je seriózní práce. Video bychom chtěli dál šířit a tím tak zmedializovat řemeslo technických pracovníků a produkčních, v podstatě „neviditelných“ profesionálů a jejich neoddiskutovatelný podíl na umělecké produkci,“ doplňuje Kantorková. V následujících měsících tak na vybraných kulturních akcích bude probíhat video kampaň.  
Prvním krokem Platformy ART GATE bude vytvoření uživatelsky vstřícné on-line databáze, kde by na osvědčeném principu recenzí jednotlivých autorit vzniklo online „tržiště“. Primárním záměrem bude zprostředkování kontaktů, uspokojení poptávky a nabídky oboru, sekundárním záměrem je důslednější zmapování a analýza nynější situace v oboru. Činnost webu by měla být spuštěna v první polovině roku 2022.
„Dále bychom chtěli iniciovat dvakrát ročně oborové setkání, jehož náplní by byla snaha o otevřený dialog na předem zvolené téma a networking profesionálů, sdílení jejich know-how a výměna zkušeností. Je také důležité, abychom se snažili rozvíjet komunikaci a edukaci v rámci našeho oboru – potenciální profesionály vzdělávat a aktuální profesionály motivovat k setrvání v oboru,“ zakončuje Kantorková.

ART GATE behind the scenes
Produkční skupina ART GATE behind the scenes se od roku 2016 věnuje vzdělávání umělecko-technického personálu v oboru živého umění. Za tu dobu připravila desítky workshopů z oblastí zvuku, střihu, videa a produkce bez nutnosti studia na akademické půdě. Tým lektorů ART GATE (Petr Voříšek, světlo a video, Jan Duben, zvuk, Dagmar Kantorková, produkce a další) tvoří respektované osobnosti z oboru. Záměrem ART GATE je profesionalizace studentů a cílem je zvyšování úrovně plnohodnotného technického servisu uměleckých projektů a akcí. ART GATE dále pořádá networkingová setkání technických pracovníků a edukuje veřejnost a instituce o oboru. ART GATE se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury ČR a Magistrátu hlavního města Praha. Na podzim 2021 ART GATE behind the scenes založila nezávislou Platformu ART GATE, která zahrnuje technické profese a produkční v živé kultuře.